Przepisy prawne dotyczące budowy basenu przydomowego – zmiany po 2015 roku.

Wiele osób chcących zainwestować w budowę basenu przydomowego zastanawia się nad regulacjami prawnymi dotyczącymi budowy takiego typu obiektu przy domu. Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania w tym temacie.

Inwestycję budowy basenu warto zaplanować wcześniej. Architekt, który nadzoruje prace w nowym domu, jak również w jego otoczeniu, ma możliwość naniesienia takiego obiektu na projekt. Tym samym unikniemy w późniejszym czasie zgłoszeń budowlanych. Jednak jeśli posiadamy dom, bez zaaranżowanego otoczenia i bez basenu, sprawa wygląda inaczej. I w takiej sytuacji klient stawia sobie pytanie – zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sytuacja prawna do 2015 r.

Do połowy 2015 roku sytuacja wyglądała następująco: inwestor chcący zbudować w przydomowym ogrodzie basen o powierzchni większej od 30 m2 musiał wystąpić do odpowiedniego urzędu, o wydanie pozwolenia budowlanego. Jeżeli natomiast basen miał być mniejszy aniżeli 30 m² – jego budowa mogła odbywać się na podstawie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Dziś projekt nie jest wymagany, pozwolenie budowlane dla projektów powyżej 50m2

Nowelizacja ustawy podtrzymała stan, zatem projekt nie był i nadal nie jest wymagany. Od 28 czerwca 2015 roku na podstawie zgłoszenia można wybudować zbiornik wodny o powierzchni do 50 m² [1]. Większe niecki nadal wymagają uzyskania pozwolenia budowlanego.

Krótszy czas na odpowiedź dla Starostwa

Kolejnym elementem znowelizowanym jest czas dla Starosty Powiatowego na zgłoszenie sprzeciwu odnośnie inwestycji. Czas skrócił się z 21 dni do 14. Po tym czasie można uznać, że Starosta wydał tzw. milczącą zgodę na nasze zgłoszenie, tj. nie wyraził sprzeciwu[2].

 

Jak widać ustawodawca w Polsce wyszedł naprzeciw bogacącego się społeczeństwa i umożliwił mu zainwestowanie w swoją nieruchomość.

To kolejny argument do zakupu własnego basenu. Ostatecznie, każda nieruchomość z przydomowym basenem, na rynku jest więcej warta aniżeli tylko zwykły dom mieszkalny, jest to więc inwestycja nie tylko w zdrowie ale i podwyższenie wielkości majątku.

[1]USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; art. 1. pkt. 7) w art. 29: – pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;”,

[2]http://www.e-instalacje.pl/a/budowa-basenu-zgloszenie-czy-pozwolenie-18123.html